Reference: 155/2015

Judgement Details


Date
16/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs LIA CARMELO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113659
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FALSIFIKAZZJONI
Summary
Dan kien kaz fejn Nutar gie akkuzat b'falsifikazzjoni ta' firma f'konvenju. Il-Qorti qalet li skontix-xhieda tan-Nutar Carmelo Lia huwa ma nnegax li iffirma bhala Justin Cassar li kien ser ikun ix-xerrej izda dan ma ghamlu b'ebda hsieb biex iwettaq xi reat imma sempliciment biex ikunu jistghu jimxul-karti ghand il-Kummissarju tat-Taxxi Interni. Filfatt in-Nutar ma ghamel ebda gwadan u irrizultamill-atti lli kemm id-depozitu akkont tal-prezz imholli minn Justin Cassar inghata lura mill-venditur u kif ukoll inghatat lura it-taxxa li kienet thallset bhala parti mit-taxxa finali ghaliex il-Kumissarju tat-Taxxi Interni irrifondieha lil Justin Cassar. Ghalhekk kien jonqos l-element tal-mens reali huwa element essenzjali daqs l-actus reus. Filfatt huwa principju fundamentali ‘actus non facitreus nisi mens sit rea' In-Nutar agixxa in buana fede u ghalhekk gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info