Reference: 597/2012

Judgement Details


Date
25/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113651
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI TA REAT
Summary
Illi l-iskop wara l-istitut tal-preskrizzjoni huwa imsejjes fuq l-obbligu tal-istat, tramite il-pulizija ezekuttiva, illi jinvestiga u imexxi ‘il quddiem l-azzjoni penali kontra l-awtur ta' reat kriminali u mhux jibqa' inattiv sabiex b'hekk isir iktar difficli kemm ghal prosekuzzjoni kif ukoll ghad-difiza li ressqu il-provi li jistghu jintilfu bit-trapass taz-zmien b'riskju li ssir ingustizzja kemm mal-awtur tar-reat kif ukoll mas-socjeta in generali.
Illi l-artikolu 692 tal-Kodici Kriminaliihares milli z-zmien tal-preskrizzjoni ghad-delitti jibda miexi meta l-hati ma jkunx ghadu maghruf.Dan japplika allura bl-istess qies meta ir-reat innifsu jkun ghadu mistur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info