Reference: 351/2018

Judgement Details


Date
23/10/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113641
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA RIKORS TA APPELL
Summary
L-Avukat Generali eccepixxa n-nullita tar-rikors tal-appell stante li ma gietx indikata l-akkuza fir-rikors tal-appell. Bl-emenda emenda l-artikolu 419 tal-Kodici Kriminali tnehhiet l-piena ta' nullita' fejn si tratta inter alia tat-tlett ipotesi imsemmija fl-istess artikolu. In-nuqqas tal-appellant lanqas ma kien jaqa' f'wahda minn dawk l-ipotesi u dan ghaliex huwa halla barra l-akkuzi u kienjidher minn esami tat-test tal-ligi u appuntu tal-artikolu 419 tal-kap 9 li mhux rikjest ad validitaem li ikun hemm l-akkuzi. Jidher li t-tlett rekwiziti rikjesti mill-ligi kienu jinsabu sodisfatti fir-rikors tal-appell u ghalhekk il-Qorti cahdet l-eccezzjoni tal-Avukat Generali u ordnat il-prosegwiment tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info