Reference: 70/2015

Judgement Details


Date
25/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA FRANCIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113100
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell dwar rinunzja ta' kwerela rigwardanti kaz ta' appropriazzjoni indebita.
Illi l-artikolu 545(1) tal-Kodici Kriminali jghid: "Meta l-azzjoni ma tistghax titmexxa hlief b'talba tal-parti privata, il-kwerelant jista', f'kull zmien sa ma tinghata s-sentenza finali jirrinunzja ghall-kwerela li huwa jkun gja ghamel." Illi dan il-kaz kien jaqa' perfettament fil-parametri ta' dan l-artikolu tal-ligi u ir-rinunzja esplicita li saret da parte tal-partijiet civili ggib id-data tas-16 ta' Frar, 2015. Illi fil-fehma ta' din il-Qorti din ir-rinunzja kienet wahda valida u skond il-ligi billi s-sentenza finali kienet ghada ma gietx pronunzjata minn din il-Qorti tal-appell kif prospettatmill-artikolu tal-ligi hawn fuq indikat u fic-cikostanzi l-appellant gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info