Reference: 484/2017

Judgement Details


Date
25/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs DOREKENS RUDY, -OMMISIS-
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113032
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn il-proceduri inbdew bl-Ingliz stante li kien hemm ko-akkuzat mal-appellant izda is-sentenza inghatat bil-Malti. Il-Qorti ikkonkludiet illi l-appellant ma setax iqajjem l-ecezzjoni tan-nullita' meta huwa stess irrikonoxxa b'mod implicitu li l-proceduri setghu jitkomplew bil-lingwa Maltija una volta li kien hemm is-separazzjoni tal-gudizzju. Inoltre, fic-cirkostanzai tal-kaz kien jidher li l-ordni biex il-proceduri ikunu bl-Ingliz kient giet revokata b'mod taciti u implicitu metal-proceduri komplew bil-lingwa Maltija kemm firrigward tal-verbali tal-Qorti, kemm fir-rigward tax-xhieda li xehdu, kemm fir-rigward tax-xhieda tal-istess appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info