Reference: 81/2015

Judgement Details


Date
24/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs VIDAL MARUSCA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:113024
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, NDIZZJARJA
Summary
Illi dan kien kaz fejn il-Qorti iddiskutiet il-provi, u b'mod partikolari dawk ndizzjarji. Huwa ta'importanza notevoli f'dan l-insenjament illi fejn qabel kien ritenut li l-provi ndizzjarji huma bhala holoq f'katina dan muhiex meqjus bhala ezempju idoneju ghaliex f'dak il-kaz il-ksur ta' wahda bissmill-holoq formanti dik il-katina igib fix-xejn il-provi mressqa. Ix-xebh l-aktar effettiv hu dak tal-habel maghmul minn malja ta' fili irqaq fejn wahda minn dawn il-fili mhix bizzejjed biex issostnil-piz mdendel maghha izda maqghud ma tnejn, tlieta u aktar fili, jistghu iregu ghal dak it-toqol ughalhekk ma hemmx ghalfejn li f'dak il-habel ikunu prezenti l-fili kollha komponenti tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info