Reference: 151/2013

Judgement Details


Date
20/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112997
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz dwar allegat ksur tal-Artikolu 18(8) tal-Kap409. Fit-termini ta' din id-disposizzjoni tal-ligi mhux biss jidher illi issir distinzjoni bejn il-lukandier, il-persuna li maghha il-lukandier ikun ghamel il-kuntratt u t-turist, izda ukoll irid jezisti: 1. kuntratt jew ftehim fejn lukandier jintrabat li jipprovdi akkomodazzjoni jew servizzi ohra. 2. Illi dak il-lukandier jonqos millijottempera ruhu ma' dak il-kuntratt jew ftehim. 3. Illi l-lukandier jonqos milli jipprovdi akkomodazzjoni jew servizzi alternattivi u simili lit-turist li lilu jkun qed jigi pprovdut dak l-akkomodazzjoni jew dawk is-servizzi f'lukanda fil-vicin meta ssehh il-ksur kontrattwali. Minn dawn l-elementi,mhux biss din il-Qorti tqies illi johrog car illi il-legislatur qieghed jipprevedi xenarju ta' overbooking, izda fuq kollox jirrizulta illi l-lukandier irid jkun hati ta' ksur unilaterali u minghajrgustifikazzjoni tal-ftehim assunt minnu u dan ghaliex ma jkunx f'posizzjoni li joffri l-akkomodazzjoni jew is-servizz li dwaru jkun intrabat. Issa fil-kaz in dizamina ma irrizultax dan.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info