Reference: 362/2017

Judgement Details


Date
18/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH CARMEL SEBASTIAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112984
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MORALI PUBBLIKA
Summary
Illi l-appellant gie akkuzati bir-reat ta' offiza ghall-pudur jew ghal morali maghmula fil-pubblikukif kontemplat fl-artikolu 209 tal-Kap 9 tal-Ligijiet ta' Malta. Ghalhekk il-Prosekuzzjoni riedet tipprova l-ezistenza ta' dan r-reat u cioe: a. Li l-imputat ghamel atti li joffendu l-pudur jew il-morali u mhux li l-ghemil in kwistjoni ikun fih innifsu ghemil zieni; b. F'lok pubbliku jew f'lok espost ghal pubbliku. L-element intenzjonali ta' dan r-reat jkun sodisfatt jekk l-att offensiv tad-decenza jkun voluntarju minghajr ma hu mehtieg id-dolo specifiku. Inoltre hu bizzejjed li l-atti jkun talili joffendi s-sens tad-decenza fil-grad tali li wiehed jista jghid li jnissel jew jista' jnissel. I-Qorti sabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info