Reference: 487/2017

Judgement Details


Date
04/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR EMANUEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112939
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARREST ILLEGALI
Summary
Dan kien kaz ta' arrest illegali minn missier ta' ibnu minuri li skond digriet tal-Qorti kellhu jigi konsenjat lil ommu. Gie ritenut li fil-maggoranza tal-kazijiet l-arrest, iz-zamma jew issekwestruta' persuna ikun imwettaq mis-suggett attiv sabiex jimponi lilu innifsu forzozament fuq is-suggett passiv jew fuq sitwazzjoni b'mod li ghalhekk jiehu l-ligi b'idejh permezz t'azzjoni unilaterali. Filfatt il-marixxal u l-Pulizija damu hafna jippruvaw jikkonvincu lill-appellant jimxi mad-digriet tal-Qorti izda hu irrifjuta. Fic-cirkostanzi il-Qorti ikkonfermat il-htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info