Reference: 470/2017

Judgement Details


Date
04/09/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCERRI HERRERA CONSUELO-PILAR
Parties
IL-PULIZIJA vs AZZOPARDI JOSEPH, VELLA EDWARD
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112938
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESUNZJONI INNOCENZA
Summary

Xi tfisser verament presunjoni tal-innocenza ? Din tfisser li l-akkuzat ma jrid jipprova xejn dwar l-innocenza tieghu; l-Prosekuzzjoni trid tipprova l-htija tieghu. Ghalhekk peress li hija l-Prosekuzzjoni li allegat l-htija tal-imputat, l-onus generali tal-prova, u cioé tal-prova tal-htija tistrieh fuq il-Prosekuzzjoni; li ghandha ghalhekk tipprova kull element tar-reat partikolari sabiex tasal ghal din l-istess konkluzzjoni. L-obbligu li tipprova l-htija tal-akkuzat jrid ikun assolut, oltrekull dubbju dettat mirraguni u f'kaz li jkun hemm xi dubbju ragjonevoli, il-Prosekuzzjoni tigi kunsidrata' li ma ppruvatx l-kaz taghha ta' htija u ghalhekk l-Qorti hija obbligata' li tillibera. Xi tfisser dubbju ragjonevoli mhux facli biex jigi deskritt, pero zgur li tfisser aktar mil-grad ta' probabilita. Il-livell tal-prova hija wahda gholja pero ma tridx tigi konfuza mal- livell ta' certezza morali u lanqas ma prova xjentifika.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info