Reference: 115/2013

Judgement Details


Date
03/07/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs GRECH FRANCO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:112511
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-Qorti qalet li l-appellant kellu ragun meta hu invoka l-Kapitolu 409 tal-Ligijiet ta' Malta li jitkellem dwar servizzi tal-ivjaggar u tat-turizmu ghal Malta. Fil-fatt, il-kiri ta' appartamenti ghalbtala tat-turisti hu regolat minn din il-Ligi. Il-Prosekuzzjoni ezebit licenzja mahruga lill-appellant propju taht il-qafas ta' din il-ligi.
Illi ma kien hemm ebda dubju li l-istorbju u il-hsejjes lamentati mill-parte civile kellhom jigu regolati minn din il-ligi li tipprovdi ghal dan il-fatt jew fatti taht l-artikolu 43 tal-ligi. Dan l-artikolu partikolari jitkellem dwar reati u konsegwenzata' dan. il-Prosekuzzjoni kellha tipprova l-fatti, kif ukoll l-intenzjoni da parti tal-appellant, haga li ma ghamlitx. Il-Qorti illiberat l-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info