Reference: 249/2016

Judgement Details


Date
28/05/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT RITA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:111863
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
JUS SUPERVENIENS
Summary
L-Avukat Generali
talab li r-rikors tal-appell ikun dikjarat null. L-Avukat Generali kellu ragunmeta ghamel din it-talba izda hawn kien kaz klassiku ta' jus superveniens ghaliex filwaqt illi bl-artikolu 419, fuq piena ta' nullita', l-appellant kellu jitlob, inter alia, ghat-tahsir jew ghat-tibdil tas-sentenza, l-Att I tal-2018 nehha l-oneru fuq piena ta' nullita' f'dan l-artikolu u inoltre ghamel applikabbli ghal-Kodici Kriminali l-artikolu 142 u 143 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili. Dan l-ahhar artikolu jelenka x'ghandu jkun fih ir-rikors tal-appell u is-subartikolu (4)tieghu jipprovdi illi talba ghat-thassir ghandha titqies li tinkludi talba ghal annullament u tibdiltas-sentenza u li talba ghall-annullament ghandha titqies li tinkludi talba ghat-thassir u tibdil taghha. B'hekk is-sitwazzjoni giet sanata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info