Reference: 117/2015

Judgement Details


Date
26/04/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs HILI EUGENIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:111488
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NE BIS IN IDEM
Summary
L-appellant ressaq l-eccezzjoni ta' ne bis in idem.
Izda sabiex tkun konsiderata b'success l-eccezzjoni ta' ne bis in idem, hu necessarju li jirrizulta, fost elementi ohra, li l-persuna li tressaql-eccezzjoni tkun l-istess persuna imputata u misjuba hatja jew liberata f'kawza ohra dwar l-istessfatti. Mid-dokument esebit mill-istess appellant dan ma irrizultax u ghalhekk l-eccezzjoni kienet tiddifetta mill-ewwel u forsi l-aktar ingredjent importanti, dik tal-prova li kien hemm gudizzju kontra l-appellant fi proceduri qabel dik odjerna. Fic-cirkustanzi din l-eccezzjoni giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info