Reference: 619/2016/1

Judgement Details


Date
28/02/2018
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs GRECH JOSEPH JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2018:110603
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA TAL-AKKUZAT
Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda stqarrija rilaxxata mil-appellant li sussegwentement giet konfermata bil-gurament.Il-Qorti tal-Appell Kriminali kienet tal-fehma tal-fehma illi l-Ewwel Qorti setghet legalment tistrieh fuq ix-xhieda moghtija mill-appellanti minn jeddu u debitament assistit mill-avukat tieghu f'liema xhieda gew inkorporati id-dikjarazzjonijiet u l-asserzjonijiet maghmula minnu fl-istqarrijiet tieghu, liema xhieda giet imbaghad uzata minnu bhala prova sabiex isostni il-linja difenzjonali tieghu sahansitra sat-tmiem tal-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info