Reference: 407/2016

Judgement Details


Date
14/12/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA LUKE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:109523
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-legislatur certament ma hasibx f'din id-disposizzjoni tal-ligi u cioe l-artikolu 28H tal-Kodici Kriminali ghal dawk ir-reati ta' natura involontarja billi f'dan il-kaz ir-restituzzjoni ma tistax tigi ikkunsidrata. Mhux biss izda meta si tratta ta' incidenti stradali fejn allura l-vittma ikun diga' gie ikkumpensat mill-assikurazzjoni tieghu, (bhal kif sehh f'dan il-kaz) allura ma ikunx hemm lokghal hlas ta' ebda kumpens u dan dejjem salv id-dritt spettanti lill-kumpanija assikuratrici surrogata fid-drittijiet ta'l-assikurat taghha skont il-kuntratt ta' assikurazzjoni milhuq bejniethom illiifittex lil
persuna li ikkagjonat id-danni quddiem il-qrati civili ghal kumpens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info