Reference: 548/2000/2

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
BORG MARY GRACE vs BORG GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DAR MATRIMONJALI - DAR MATRIMONJALI, ZGUMBRAMENT MINN - GENITURI, INTERESS TA` - MINURI, INTERESS TA` - PROVVEDIMENT PENDENTE LITE
Summary
Fil-kuntest ta` provvedimenti pendente lite dwar id-dar matrimonjali l-interess li jrid jigi salvagwardjat huwa mhux biss dak tal-minuri, minkejja illi l-interess tat-tali jibqa' dejjem suprem, izda wkoll tal-partijiet kollha nvoluti, partikolarment ta' dik il-parti illi tkun sejra tkun tigi zgumbrata mid-dar konjugali u b'daqstant tkun sejra ssib ruhha minghajr saqaf fuq rasha.

Hawnhekk il-Qorti sabet li l-intimat kien issegrega illegalment parti mid-dar konjugali ghall-abitazzjoni tieghu. Il-Qorti minkejja dan sabet li din kienet l-ahjar soluzzjoni in vista tac-cirkostanzi tal-kontendenti u cahdet it-talba ghall-allontanament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info