Reference: 790/1992/1

Judgement Details


Date
28/06/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
PACE CARMELO ET vs ZARB JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIZERZJONI TA KAWZA FI GRAD TA APPELL
Summary
Id-dizerzjoni ta` kawza fil-grad ta` Appell hija kkontemplata mil-Kodici ta` Organizazzjoni u Procedura Civili sew taht l-Artiklu 963 et sequitur sew taht l-Artiklu 209 (2) ta` l-istess Kodici. Minkejja li din il-Qorti hija tal-fehma ili setghu ukoll japplikaw id-dispozittivi ta` l-Artiklu 963 (1),(2), (5) (b) u (6), hija tal-fehma illi fic-cirkostanzi ta` din il-kawza huwa aktar propizju li jigi applikat il-provvediment ta` l-Artiklu 209 (2) u dana meta jigi kkunsidrat illi meta ssejhet il-kawza f`hinha la deher l-appellant u anqas id-difensur tieghu kif, del resto, ma kienux dehru f`diversi seduti precedenti ohra.

Ghal dawn ir-ragunijiet filwaqt illi il-Qorti tastjeni milli tiehuaktar konjizzjoni ta` dan l-Appell fir-rigward ta` l-appellat Debono, bl-applikazjzoni ta` l-istessArtiklu 209 (2) tal-Kap. 12 tiddikjara l-Appell dezert ghall-fini u l-effetti kollha tal-Ligi u bil-mod kif provdut fl-istess artikolu.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info