Reference: 226/1998/1

Judgement Details


Date
28/06/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V., CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ATTARD FILOMENA vs FABRI ALFRED NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT
Summary
Il-Qorti tal-Appell m'ghandhiex is-setgha gurisdizzjonali li tara hija stess jekk hemmx cirkostanzispecjali li jiggustifikaw applikazzjoni ta` policy tal-Ippjanar. Din is-setgha hija mhollija esklusivament lill-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar.

Madanakollu, jekk il-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar jonqos milli jiehu konjizzjoni ta` sottomissjoni maghmula minn wahda mill-partijiet u jinjora ghal kollox diskrezzjoni moghtija lilu minn policy tal-ippjanar li tkun applikabbli ghall-kaz, huwa jkun qed jikkommetti zball ta` Ligi, anki jekk l-istess policy ma tigix esplicitament citata minn minjaghmel is-sottomissjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info