Reference: 436/2012

Judgement Details


Date
24/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs CIANGURA STEPHEN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108965
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz li jinvolvi identifikazzjoni ta' persuna akkuzata b'reat. L-Avukat Generali appella, izda il-Qorti tal-Appell Kriminali qablet mal-ewwel Qorti peress li din kienet
tat ir-ragunijiet taghha 'il ghaliex din l-identifikazzjoni setghet ma tkun pozittiva xejn. Fil-fatt, l-ewwel Qortielenkat il-linji gwida misjuba fil-kawza ngliza "Turnbull" li ghalkemm ma ssibhomx fil-ligi taghna,izda huma parametru li wiehed jista' juza fl-aktar mod logiku. Madanakollu, fl-artikolu 637 tal-Kodici Kriminali wiehed isib kif ghandu jitqies xhud fuq il-pedana. L-ewwel Qorti kellha l-konfort li setghet taghmel dak kollu elenkat f'dan l-artikolu tal-ligi u ghalhekk waslet ghal konkluzjonijiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info