Referenza: 1694/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
GALEA DR WILFRED ET vs DEBONO VIOLET ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, DIZABILITA` PSIKIKA - DANNI, KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - DANNI, RESPONSABILITA` GHAL PERSUNA MIGNUNA - DANNI, RESPONSABILITA` TAL-KOMUNJONI TAL-AKKWISTI GHAL REAT LI JKUN SAR BIR-RIEDA MINN WIEHED MILL-MIZZEWGIN - DANNI, RESPONSABILITA` TA` PERSUNA MIGNUNA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, RESPONSABILITA` GHAL REAT LI JKUN SAR BIR-RIEDA MINN WIEHED MILL-MIZZEWGIN
Fil-Qosor
L-Artikolu 1327(f) tal-Kodici Civili jipprovdi li bla hsara ghal dak illi jghid l-art. 1329 tal-Kodici Civili (obbligazzjonijiet li jsiru separatament minn wahda mill-partijiet), il-komunjoni ta' l-akkwisti tbati dejn jew indennizz dovut bhala rimedju civili minn xi wahda mill-partijiet fiz-zwieg izda biss meta dak l-indennizz ma jkunx dovut bhala rimedju civili dwar reat li jkun sar bir-rieda bhar-reat ta` ingurja.

L-Artikolu 1034 tal-Kodici Civili jipprovdi li kull min jiehu hsieb ta' wiehed minuri jew ta' mignun, hu obbligat ghall-hsara li jaghmel il-minuri jew il-mignun meta huwa majkunx ha l-hsieb ta' missier tajjeb tal-familja biex il-fatt ma jigrix.

L-Artikolu 1035 tal-Kodici Civili jipprovdi li l-imgienen it-tfal ta' taht l-eta' ta' disa' snin, u, meta ma mxew bil-hazen, it-tfal ukoll li ma jkunux ghalqu l-età ta' erbatax-il sena, mhumiex obbligati ghall-hlas tal-hsarat maghmulin minnhom; izda jibqa' shih il-jedd ta' min ikun bata l-hsara ghall-azzjoni, meta hemm lok ghaliha, kontra dawk li huma obbligati ghal dawk il-hsarat, skond l-ahhar artikolu qabel dan.

Ir-ragel ta` mara mignuna jitqies li huwa wiehed mill-persuni li ghandhom jiehdu hsiebha ghalhekk jista` jinsab responsabbli ghall-hsarat kagunati minnha indipendentment mill-fatt li r-responsabilita` ghall-hsara ma tkunx wahda li ghaliha tbati l-komunjoni tal-akkwisti.

Hawnhekk l-attrici kienet giet ingurjata mill-konvenuta u minhabba dik l-ingurja hi bdiet issofri minn anomalija psikologika ta` natura kronika. Bhala konsegwenza ta' din il-kondizzjoni, l-attrici kienet issibha iebsa hafna biex taghmel l-affarijiet ta' kuljum illi kienet taghmel regolarment qabel l-incident ghaxkienet tbati minn nuqqas ta' hegga u ta' energija, u kienet sejra tibqa' tehtieg ghajnuna medika u psikologika. Il-Qorti waslet ghall-konkluzjoni li dan l-agir tal-konvenuta kkawza danni reali konsistenti f`damnum emergens u lucrum cessans (spejjez medici u telf iehor).
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni