Reference: 20/2017

Judgement Details


Date
30/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs FALZON GEORGE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108787
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA RIKORS TA APPELL
Summary
Dan kien kaz dwar eccezzjoni ta' nullita tar-rikors tal-Appell Kriminali. Il-qorti irrimarkat li l-appellant kien mehtieg li jqieghed lilu nnifsu fis-siggu taghha li fl-ahhar mill-ahhar kellha tiddeciedi billi tilqa' jew tichad it-talba. Sfortnatament it-talba kif formulata kienet kontradittorja.
Il-formalizmu zejjed ma hu ta' gid ghall-hadd wisq anqas ghall-dak tal-appellant li f'dan il-kaz kien qed jistenna risposta jekk is-sentenza ta' karcerazzjoni tieghu kellhiex tkun konfermata jew mhassra jew mibdula. Izda fl-istess waqt rikors ghal-kliem semplici tal-artikolu 419 tahsir jew tibdil, jew kliem iehor li ghandu l-istess tifsira, certament ma kienx jaghti lok ghal-kwistjoni hawn devoluta. Din il-Qorti ma kellhiex triq ohra hlief li tilqa l-eccezzjoni sollevata mill-Avukat Generaliu tiddikjara l-appell null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info