Reference: 178/2015

Judgement Details


Date
26/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SPITERI GORDON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108644
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell dwar liema piena kellha tigi applikata f'kaz ta' tibdil fil-ligi. Illi il-Qorti illum fid-dawl tal-pronunzjamenti maghmula mill-Qorti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem ma setghatx taqbadu tghaddas rasha billi tara biss dak li jipprovdi l-Att dwar l-Interpretazzjoni u tieqaf hemm ghaliex altrimenti tali interpretazzjoni tkun leziva ta'l-artikolu 7 tal-Konvenzjoni. Illi illum il-Qortihija fid-dmir tapplika dik il-piena li hija l-iktar favorevoli ghall-appellat. L-Ewwel Qorti fid-decizjoni taghha imxiet bil-ghaqal u b'applikazzjoni ta' dawn il-principji ta' dritt u kien b'nuqqas ta' etika kbira u ta' rispett u lealta lejn l-Ewwel Qorti illi l-Avukat Generali fir-rikors tieghu ta'l-appell donnu implika li kien hemm xi kolluzzjoni bejn l-Ewwel Qorti u d-difiza jew inkella li hija tat kaz is-sottomissjonijiet tad-difiza u skartat dawk tal-Prosekuzzjoni! L-appell gie michud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info