Reference: 124/2017

Judgement Details


Date
26/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BALZAN LEEROY
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz dwar access ta' computer fix-xoghol tal-Pulizija min ufficjal li kien ghadu ma kellux password personali min ufficjal iehor li ghadda il-password tieghu. Il-Qorti qalet li l-elementformali tar-reat, mid-dicitura tal-ligi, kien li l-intenzjoni illi l-awtur tar-reat jaghti informazzjoni sabiex persuna taccedi ghal xi sistema komputerizzata u tikseb informazzjoni b'mod klandestin uallura meta ma ghandhiex il-permess ufficjali jew approvazzjoni u kunsens tikseb access ghal dina l-informazzjoni. Izda f'dan il-kaz il-persuna kienet ufficjal tal-pulizija li ghamel hekk biex jiffacilita ix-xoghol tal-Korp. Fic-cirkostanzi l-appellant gie liberat.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info