Reference: 100/2016

Judgement Details


Date
26/10/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs ATTARD GEORGE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108638
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
XHIEDA FIL QORTI
Summary
Illi dan kien kaz fejn d-difisa tablet li xhud presenti fl-awla jittella bhala xhud. Illi il-Qorti semghat lil dan ix-xhud dwar il-fatti. Huwa qal li dak in-nhar telgha l-Qorti biex jakkompanja lil missieru u meta isejjhet il-kawza huwa dahal fl-awla flimkien ma' missieru. Fl-ebda hin ma jidher li gie indikat lilu li kien ser jixhed la mil-prosekuzzjoni u lanqas mid-difiza stess. Kien biss wara liinghalaq is-smigh tal-provi tal-Prosekuzzjoni u wara li xehed l-imputat fejn id-difiza iddikjarat li xtaqet ittella' lil David Attard bhala xhud. Illi allura esposti dawn il-fatti ma deherx illi f'dan il-kaz kienu jezistu dawk ic-cirkostanzi specjali li titkellem dwarhom il-ligi billi l-appellantikellu interess jara illi x-xhieda tieghu ma ikunux prezenti tul is-smigh kollu tal-kawza jekk huwa xtaqhom jiddeponu favur tieghu u allura kien bi traskuragni tieghu stess u mhux minhabba xi raguni specjali illi ix-xhud gie rez inammissibbli fit-termini ta'l-artikolu 641.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info