Reference: 3434/1996/1

Judgement Details


Date
02/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
AHMED ASHRAF vs MAMO VANESSA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, ESKLUZJONI TAL-PROKREAZZJONI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, RABTA TAL-KUNSENS MA` KUNDIZZJONI LI TIRREFERI GHALL-FUTUR
Summary
Mhux f'kull kaz u dejjem is-sub-incizi (g) (rabta tal-kunsens ma' kundizzjoni li tirreferi ghall-futur) u (f) (eskluzjoni posittiva taz-zwieg jew wiehed mill-elementi essenzjali tieghu) ta' l-Artikolu19 (1) tal-Kapitolu 255 huma inkompatibbili. Jistghu jezistu zwigijiet fejn ikun hemm ragunijiet bizzejjed biex zwieg jigi annullat a bazi taz-zewg sub-incizi.

Dan ma kienx pero' l-kaz f'dinil-kawza fejn invece l-konvenuta kienet eskludiet posittivament il-prokreazzjoni tal-ulied, elementessenzjali tal-hajja mizzewga, li vvizzja l-kunsens taghha u wassal ghad-dikjarazzjoni tan-nullita'ta' dan iz-zwieg a tenur tas-sub-inciz (f) ta' l-Artikolu fuq ikkwotat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info