Reference: 271/1996/2

Judgement Details


Date
27/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
GRECH MARY PRO ET NOE vs GRECH NAZZARENO SIVE RENO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, ESKLUZJONI TA` WIEHED MILL-MIZZEWGIN MILL-AMMINISTRAZZJONI TA`
Summary
Il-Qorti kompetenti ta' gurisdizzjoni kontenzjuza tista' fuq talba ta' parti fiz-zwieg tordna li l-parti l-ohra tkun eskluziva jew b'mod generali jew limitat ghall-ghanijiet jew atti partikolari, mill-amministrazzjoni tal-komunjoni ta' l-akkwisti, meta l-parti l-ahhar imsemmija - (a) ma jkollhiex hila amministrattiva; jew (b) tkun amministrat hazin il-komunjoni; u f'kull kaz bhal dan l-amministrazzjoni tal-komunjoni ta' l-akkwisti tghaddi, sal-limiti ta' l-eskluzjoni ta' dik il-parti, ghand il-parti li ma tkunx hekk eskluza.

Dan l-Artikolu jista' jigi invokat mill-wiehed mill-konjugi anke fejn ma jkunx hemm kawza ta' separazzjoni pendenti bejniethom.

Il-Ligi tirrikjedi biss lixi parti fiz-zwieg taghmel "talba" lill-Qorti. Mhuwiex specifikat il-forma jew il-mod ta' kif ghandha ssir din it-talba. Fil-Qrati Superjuri u fil-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex) fil-Kompetenza taghha Superjuri, ordinarjament, jitmexxa b'citazzjoni jew b'rikors, skond ma tghid il-ligi. Fejn pero'l-ligi ma tghidx b'mod specifiku din il-Qorti tifhem illi sew ic-citazzjoni sew ir-rikors ghandhom ikunu mezzi idoneji li permezz taghhom tista' ssir din it-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info