Reference: 95/2016

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CASHA STEPHEN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108181
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA
Summary
Illi dan kien kaz dwar korruzzjoni ta' minuri. Tqajmet il-kwistjoni tal-kwerela u l-Qorti qalet li ghalkemm il-ligi tinnecessita il-kwerela tal-parti leza ghar-reati mahsuba fl-artikolu 544 tal-KodiciKriminali, rez applikabbli ghar-reat mahsub fl-artikolu 203, hemm eccezzjoni “meta xi wiehed minn dawn id-delitti jsir bi vjolenza pubblika, vjolenza domestika kif mfissra fl-artikolu 2 tal-Att dwaril-Vjolenza Domestika, jew flimkien ma' reat iehor li jolqot l-ordni pubbliku”, f'liema cirkostanziallura, “l-azzjoni kriminali titmexxa indipendentement mill-azzjoni tal-parti privata.”
Illi l-artikolu 2 tal-Att dwar il-Vjolenza Domestika jipprovdi illi “membru domestiku” ghandu jinkludi fostohrajn persuni li ighixu fl-istess dar mal-hati u allura il-vjolenza domestika hija definita kull att ta' vjolenza, anki jekk verbali biss, li jsir minn membru domestiku wiehed fuq membru domestiku iehor u tinkludi kull ommissjoni li tikkaguna hsara fizika jew morali lil haddiehor. L-eccezzjoni gietmichuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info