Reference: 559/2016

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs SAMHON GEORGE MORRIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108173
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVI PROSEKUZZJONI
Summary
Dan kien kaz dwar pussess illegali ta' passaport falsifikat u d-dikjarazzjoniet ta' persuna investigata. Il-Qorti qalet li l-istadju tal-investigazzjonijiet fil-gurisprudenza ewropeja jassumi importanza fl-ambitu tal-proceduri penali billi is-smigh xieraq tal-persuna li qed tiffaccja dawn il-proceduri jista jigi mittiefes minn kwalunkwe att investigattiv jekk il-persuna investigata ma tkunx gietmoghtija il-jeddijiet skont il-Konvenzjoni, b'mod partikolari allura il-jedd ghall-assistenza legali li ghandu jigi applikat mill-bidunett. Issa f'dan il-kaz ma irrizultax illi inghata l-ebda forma ta' twissija lill-appellanti fl-ebda mument filwaqt li gie mitkellem mill-Ispettur Investigattiv u kwindi dak mistqarr minnu anke jekk bl-ebda mod ma jinkriminah xortawahda ma huwiex ammissibbli bhalaprova.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info