Reference: 497/2016

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSANO MARTIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108171
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn ir-reat gie abrogat fil-mori tal-proceduri. Il-Qorti qalet li l-att vjolatur kienjikkostitwixxi reat meta sehh, dan madanakollu ma baqax jigi hekk ikkunsidrat ftit xhur wara l-akkuza. Illi in linja mad-decizjonijiet moghtija mill-Qorti Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem il-qortighalhekk kienet tal-fehma illi fir-rigward tali akkuza ebda piena ma kellha tigi imposta fuq l-appellanti u l-Qorti ghaldaqstant ghaddiet biex tastjeni milli tiehu konjizzjoni ta' dina l-akkuza u irrevokat konsegwentement is-sejbien ta' htija li wasslet ghaliha l-Ewwel Qorti. B'hekk illum ghalkemm il-prosekuzzjoni tar-reat abrogat fil-mori tal-proceduri jista' jitkompla u dan fid-dawl ta' dak li jipprovdi l-Att dwar l-Interpretazzjoni, madanakollu l-istess jitqies illi huwa leziv tal-artikolu 7tal-Konvenzjoni Ewropeja dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info