Reference: 442/2016

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CASSAR JESMOND
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108164
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PATTEGGJAMENT
Summary
Dan kien kaz dwar allegat pattegiament informali dwar piena quddiem il-Qorti tal Magistrati. Izda l-Ewwel Qorti fi kwalunkwe kaz kienet prekluza milli tiehu konjizzjoni ta' xi ftehim informali li allegatament sehh bejn il-partijiet. Illi il-ligi giet emendata permezz ta'l-Att VIII tal-2015 biex b'hekk il-prassi li kienet ezistenti fil-qrati inferjuri fejn ikun sar xi patteggjament informali mhux irregistrat kif mitlub fil-ligi, kellu jigi injorat mill-qorti meta tigi biex taghti d-decizjoni taghha. Dan x'aktarx sehh billi bl-introduzzjoni ta' din l-emenda fil-Kodici Kriminali l-kompetenza tal-Qorti tal-Magistrati zdiedet konsiderevolment biex b'hekk issa l-procedura addottata hija simili ghal dik addotatat quddiem il-Qorti Kriminali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info