Reference: 348/2015

Judgement Details


Date
28/09/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAHRA PHILIP
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:108141
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SMIGH MILL-GDID TA APPELL KRIMINALI
Summary

F'dan il-kaz l-ewwel Qorti naqset milli tosserva formalita' sostanzjali billi ma kkonsidratx wahda mill-imputazzjonjiet dedotti kontra l-appellant, konsegwenza ta' liema nuqqas din il-Qorti iddikjarat s-sentenza nulla u ghaddiet biex tiddeciedi hi stess l-kawza mill-gdid.
Meta l-Qorti tghaddi biex terga tisma l-kawza mill-gdid fuq il-mertu, is-smiegh isir biss fuq dawk l-imputazzjonijiet li dwarhom kienet instabet htija. Inoltre l-aggravji tal-appellant fir-rikors tal-appell tieghu issajitqiesu bhala sottomissjonijiet dwar il-fatti akkolti u/jew il-principji legali dibattibbli skond il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info