Reference: 187/2015

Judgement Details


Date
21/06/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs DESIRA DENIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:107699
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DROGA, UZU PERSONALI
Summary
Dan kien kaz dwar konsum ta' droga ghal uzu personal. L-ewwel Qorti sabet li l-ammont ta' kokaina misjub ma kiniex jaqbel mal-versjoni moghtija mill-appellant dwar il-konsum ta' l-istess ta' l-istess.Fil-fatt, l-ewwel Qorti harget b'formula kwazi matematika ta' kemm l-appellant kellhu jixtri drogau ghar-raguni ta' konsum tieghu waslet ghall-komkluzjoni li l-imputat ma kellhux jinsab fil-pussessta' dik id-droga f'dik il-kwantita'. Fil-fehma tal- Qorti tal-Appell kull persuna li tuza din id-droga jkollha mhux il-gosti ta' kif juzaha izda kif juzaha. Dan il-fatt ma jistax ikollu formula kwazimatematika ghas-semplici raguni li dak li jghaddi mill-mohh ta' bniedem f'dak il-hin partikolari sollecitat minn sitwazzjoni esterni ma jistghux iwasslu li jsir dak it-tip ta' ragunament. Kwindi ghall-Qorti dan l-aggravju tal-appellant kellu jirnexxi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info