Reference: 118/2015

Judgement Details


Date
05/07/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs PSAILA BRANDON LEE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:107682
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA
Summary
Dan kien appell min piena dwar serq. L-appellant kien ikkollabora mal-Pulizija. Il-Qorti tal-AppellKriminali innotat li qabel dan il-kaz il-fedina penali ta' l-appellant kienet netta u hemm konswetudini kostanti tal-Qrati taghna li jaraw jekk hemmx alternattiva minn piena karcerarja u hafna drabikazijiet bhal dawn ma jinghatawx piena karcerarja. Inoltre, min-numru tal-karta ta' l-identita deherli l-appellant meta kkommetta r-reati kien minuri u b'hekk il-piena kellha tirrefletti dan ukoll. Illi deher ukoll, li l-appellant ma bbenifika min l-ebda benefficju talli ammetta l-kaz tieghu fl-ewwel seduta. Hawn ukoll hemm koswetudini legali li l-Qrati taghna jiehdu in konsiderazzjoni li fatt lifl-ewwel seduta ikun hem ammissjoni l-piena tkun anqas milli jekk l-akkuzat ikkontesta l-akkuzi. Fic-cirkostanzi kien hemm temperament tal-piena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info