Reference: 167/2017

Judgement Details


Date
18/07/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs PULIS JESMOND
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:107609
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI
Summary
Illi dan kien kaz dwar ammissjoni ta' diversi akkuzi. L-appellant talab l-annulllament tas-sentenza.Il-Qorti irrimarkat illi sabiex ikun sodisfatt il-vot ex artikolu 392A u 519 tal-Kodici Kriminali ghandha tkun addottata procedura li tassikura li l-akkuzat quddiemha ikun verament tqieghed taht il-protezzjoni li taghtih il-ligi. Meta l-akkuzat jammetti fi stadju ikun xi jkun tal-proceduri u l-Qorti fattwalment tissospendi biex taghtih zmien jikkontempla sew dik id-dikjarazzjoni, u wara illi terga ssejjah il-kumpilazzjoni jew il-kawza, skond il-kaz, hija ghandha l-ewwel tistaqsih jekk inghataxzmien sufficjenti biex jikkontempla id-dikjarazzjoni tieghu; jekk fehemx l-imputazzjonijiet kollha ujekk jafx x'inhi il-piena ghall-kull wahda mill-imputazzjonijiet. Il-Qorti imbaghad timxi skond ir-risposta ghall-kull wahda minn dawn il-mistoqsijiet F'dan il-kaz il-Qorti annullat is-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info