Reference: 116/2017

Judgement Details


Date
13/07/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BARBARA MATTHEW
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:107551
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien appell dwar sewqan perikoluz. Il-Qorti qieset illi meta is-sewqan bla kont u perikoluz iwassal ghal telfien ta' hajja umana, il-piena erogata ghandha tkun wahda iebsa sabiex tirrifletti l-konsegwenzi ta' agir irrisponsabbli u sahansitra egoist fejn f'dan il-kaz is-sewwieq sabiex juri is-sahha tieghu fuq it-triq pogga il-hajja ta' terzi fil-perikolu u sahansitra wassal ghal qirda taghha. Illi ghalkemm deherher, f'dan il-kaz, illi l-appellat tghallem il-lezzjoni ghalkemm bi prezz oghli hafna, madanakollu il-Qorti rat illi huwa ma jergax ikun ta' perikolu la ghalih innifsu u lanqas ghalhaddiehor sakemm ikun matur bizzejjed biex jara illi s-sewqan tieghu jkun wiehed prudenti u b'harsien lejn ir-regoli tal-komportament mistennija minn kull sewwieq. Illi l-appellant gie sospiz milli jottieni licenzja ghal tlett snin aparti ordni ta' servizz fil-komunita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info