Reference: 2329/2000/1

Judgement Details


Date
20/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
S & D YACHTS LTD vs FENECH ADAMI DR. BEPPE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, FRAZI JEW AMMONT VERJURI LI L-QORTI JOGHGOBHA TILLIKWIDA
Summary
Il-frazi "jew ammont verjuri li l-Qorti joghgobha tillikwida" fit-talba ghall-kundanna ghall-hlas ta` ammont ta` flus, jaghti lill-Qorti l-jedd li tqis ukoll spejjez ohrajn pruvati li l-kumpannija attrici setghet saret passibbli ghalihom matul is-smigh tal-kawza sewwasew minhabba s-servizzi li hijakienet qeghda taghti u li huma marbuta sfiq mal-premessi li wassluha tibda din il-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info