Reference: 75/2001/1

Judgement Details


Date
11/07/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs MOHNANI NATASHA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN IKUN HIEREG GHAL FUQ IT-THROUGH ROAD TA` T JUNCTION - KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, REGOLA TA` PRECEDENZA F`T JUNCTION
Summary
Min ikun hiereg ghal fuq it-'through road` f'T-junction ghandu tlitt doveri:

1. dak li jieqaf kompletament biex jesplora it-through road u jibqa` wieqaf sa kemm ikun cert li jista' jinvadiha;

2. li jzomm kemm jista' jkun lejn ix-xellug tal-bokka wiesgha tal-junction u 'l gewwa mill-linja tat-triq biex b'hekk ikollu l-ahjar vizwali possibbli bla ma jintralcja fuq il-flow tat-traffiku transitanti fuq it-through road; u

3. li izzomm "a proper lookout" ghal traffikugej miz-zewg nahat , partikolarment ghal traffiku gej minn fuq il-lemin tieghu.

Hu dover ta'"driver to see what is in plain view" u li "min ma jarax dak li ragonevolment ghandu jara, ifisser li ma kienx qed izomm "a proper lookout".

Ghalkemm driver ghandu joqghod dejjem attent , sijajekk ikun fuq it-triq id-dritta, kemm ukoll jekk ikun sejjer jidhol fiha, hu intuwittiv li id-driver li jkun sejjer jidhol fit-triq id-dritta minn triq ohra, ghandu obbligu akbar minn dak tad-driverfuq it-triq id-dritta, u dana ghas-semplici raguni li hu jkun ser jaqsam l-"stream of traffic" lijkun hemm fuq it-triq id-dritta , mentri id-driver fuq it-triq id-dritta , ladarba ser ikompli ghad-dritt, ma jkun ser ifixkel lil hadd ."
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info