Reference: 2388/1997/1

Judgement Details


Date
20/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
PHOENIX DOMESTIC APPLIANCES LIMITED vs VASSALLO JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KAMBJALA, NATURA TA` - KAMBJALA, NULLITA` MINHABBA NUQQAS TA` FIRMA TAT-TRAENT
Summary
Kambjala tikkonsisti fl-obbligazzjoni ta' xi hadd, imsejjah traent, jew emittent, li jgieghel li jhallas, jew ihallas, lill xi haddiehor, imsejjah prenditur, somma determinata lill-possessur tal-istess kambjali fl-iskadenza. Tant fl-ewwel kemm fit-tieni kaz, tissejjah kambjali, u ukoll ittra ta' kambju; fit-tieni kaz tista tissejjah anki 'paghero' cambiario' jew 'vaglia cambiario'. Il-kambjali, ghaldaqshekk, tista' tigi redatta u koncepita f'zewg forom; min jemettiha jista jobbliga ruhu li jhallas huwa stess, personalment, u allura l-kambjali, tkun kambjali proprja, jew, kif diga nghad, 'vaglia cambiario' jew 'paghero cambiario'; imma tista tindika terza persuna bhala dik li ghandha thallas,u lil min l-emittent jghati l-ordni biex ihallas, u allura kambjali tkun kambjali improprja u jghidulha 'tratta', ghaliex tigi migbuda fuq hadd iehor. F'din il-kambjali jippartecipaw tliet persuni traent, trattarju, prenditur; fl-ohra jippartecipaw zewg persuni biss, ghaliex f'dik l-ohra l-emittentjassumi li jemettiha u li jaccettha u jaccettha fl-istess hin li jemettiha."

Kambjala tridtkun "iffirmata minn min jigbidha" u cioe "ad validitatem" il-kambjala trid tkun iffrimata mit-traent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info