Reference: 400/2015

Judgement Details


Date
27/03/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAMMIT JONATHAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105642
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary

Dan kien appell min kaz dwar ksur tal-kundizzjonijiet tal-liberta provvisorja. Fl-istezura tas-sentenza taghha, l-ewwel Qorti, wara li rriproduciet l-imputazzjonijiet mressqa mill-prosekuzzjoni,li fil-gurisprudenza huma meqjusa bhala l-fatti tal-kawza, u wara li ddikjarat li semghet ix-xhieda,ddikjarat ukoll illi rat il-fedina fedina penali tal-imputat li hija wahda pjuttost refrettarja. L-ewwel Qorti ghamlet dan il-kumment dwar il-fedina penali tal-appellant qabel biss ghamlet il-konsiderazzjonijiet taghha dwar il-fatti. Dan kien zbaljat ghaliex referenza ghall-fedina penali ghandu jsir dejjem ghal-fini ta' stharrig tal-piena l-aktar li tixraq ghal-kaz wara u jekk tinsab htija izda certament mhux qabel ma tikkonsidra l-fatti. Il-prezunzjoni tal-innocenza huwa pilastu fis-sistema penali u kostituzzjonali taghna u ghandu dejjem ikun applikat minghajr eccezzjoni hlief fejn tiddisponi mod iehor il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info