Reference: 405/2013

Judgement Details


Date
22/03/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105572
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn gie sottomess li l-appellant kellu diminished responsibility. Il-Qorti sabet li makienx jidher li l-appellant kien qed ibati minn mard ta' genn f'termini tal-ligi fil-hin tal-allegat reat ghalkemm deher li kien jbati minn problema ta' impulsivita` u livell konjittivi fil-livell ta' borderline intelligence. Ma irrizultax li kellu problema biex jifhem o meno l-imputazzjonijiet migjuba kontrih; u li jifhem ukoll il-gravita` o meno ta' l-imputazzjonijiet migjuba kontrih u jista'jirrispondi ghalihom. Barra minn hekk mill-provi, u senjatament ix-xiehda tal-minuri involuta fil-kaz, deher li dak li ghamel l-appellant lill-minuri kien ippjanat minnu. Fic-cirkostanzi din id-difizagiet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info