Reference: 33/2015

Judgement Details


Date
15/03/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs PARIS DAVID
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105553
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI
Summary
Illli dan kien kaz dwar ricettazzjoni ta' oggetti misruqa. Illi il-Qorti irrimarkat li ma kien hemmebda dubju li wiehed mill-elementi tar-reat ta' ricettazzjoni hu li l-persuna li ghandu l-pussess ta' dawn l-oggetti ghandu l-intenzjoni li jaghmel qliegh minn tali oggetti. Fil-fehma tal--Qorti l-prosekuzzjoni ma ppruvatx dan il-fatt. L-akkuzat kien informa lis-superjuri tieghu b'dak li kien sab uma ghamel ebda tentattiv biex juzhom jew biex ibieghhom. Ghalhekk, l-element formali ta' dan ir-reatqatt ma gie ppruvat. Minbarra, dan baqa l-fatt li skont l-appellant, l-oggetti nstabu qabel ma Andrea Micallef mar jaghmel ir-rapport tieghu u kif intqal hawn fuq l-appellant baghat e-mail dwar dak li sab.
Illi min-naha l-ohra, l-appellant ma kellhux iseqwi dak li qallu l-imghallem li ma jiirapurtax dak li sab ghas-semplici raguni li l-affarijiet li hu sab qatt ma settghu jigi definiti bhala'res nullius'. Ghalhekk, id-dover tieghu kien li hu jinforma lill-pulizija b'dak li sab u jhalli f'idejhom ghal kwalunkwe investigazzjoni li kellha ssir. Ghalhekk, hu car li l-appellant kien hati a bazi tal-artikolu 334A tal-Kodici Kriminali li hu kellu jinforma lill-pulizija fi zmien gimgha minn meta sab dawn l-oggetti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info