Reference: 2292/2000/1

Judgement Details


Date
06/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
PARNIS JOSEPH ET vs PACE RAYMOND ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT KAWTELATORJU, DANNI - MANDAT KAWTELATORJU, PENALI - MANDAT TA` INIBIZZJONI, DANNI U PENALI WARA AKKOLJIMENT PROVVIZORJU
Summary
Qorti kompetenti tista` takkolji mandat ta' inibizzjoni provvizorjament cioe' ghal zmien qasir u taht dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li l-qorti jidhirla opportuni u xierqa. L-effetti u l-konsegwenzi ta' meta mandat ta` inibizzjoni jigi akkolt provizorjament huma ezattament l-istess bhal meta l-istess mandat jigi akkolt b'mod definittiv. Minn jissubixxi l-hrug tal-mandat sew jekk provizorjament sew jekk definittivament ghandu jieqaf milli jaghmel dak li jkun qed jaghmel. Id-differenza hi limeta l-mandat jigi akkolt provizorjament iz-zmien li fih ghandu jsehh il-mandat jista jkun qasir u limitat. Ghalhekk min jottjeni l-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni b'mod provvizorju jista` jigi kundannat ghall-hlas ta` penali u danni kemm-il darba jikkonkorru l-elementi previsti mill-Ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info