Reference: 496/2014

Judgement Details


Date
27/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs CALLEJA RODERICK
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105142
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SPEEDBOAT
Summary
Dan kien kaz ta' sewqan fuq il-bahar. Ir-regolament 26 tal- L.S. 499.52 jitkellem dwar dik il-velocita' li “x'aktarx ikun ta' periklu ghall-hajja jew jista' jikkaguna korriment jew iwassal ghal xi kollizzjoni”. Issa kif kien jemergi mix-xhieda tal-prosekuzzjoni, l-appellant kien planjat. Dan ifisserilli ‘l hinn minn jekk il-velocita' tieghu kienitx anqas jew aktar minn ghaxar nodi, kien ghaddej b'tali mod li seta jkun ta' periklu ghal-hajja ta' haddiehor f'dawk ic-cirkostanzi, igifieri fejn ghandha gemgha ta' dghajjes u fejn hemm il-probabilita' ta' nies fil-bahar. Fic-cirkostanzi l-appell gie michud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info