Reference: 94/2014

Judgement Details


Date
27/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
MIZZI MARLENE vs GATT DR. AGOSTINO PIO
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105141
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary

Illi l-indikazzjoni biss tal-Kapitolu tal-ligi minghajr ma jissemma l-artikolu jew artikoli dejjem kien ekwiparat ma nuqqas ta' formalita' sostanzjali li ggib maghha bhala konsegwenza n-nullita'tas-sentenza appellata. Inoltre, il-Qorti osservat illi minkejja illi dawn l-proceduri kellhom jitmexxew mill-parti offiza kif jitlob il-Kapitolu 248 u l-artikolu 255 tal-Kodici Kriminali, dawn fil-fatt tmexxew mill-Pulizija fl-intier kollu taghhom u l-parti offiza deheret biss bhala kwerelanta metal-prosekuzzjoni kien imiss lilha biss. Minkejja dan, is-sentenza inghatat fl-ismijiet Marlene Mizzivs Dr. Agostino Pio Gatt meta fir- realta' qatt ma kien hemm tali proceduri. Fic-cirkostanzi is-sentenza giet dikjarata nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info