Referenza: 319/2016

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/02/2017
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GRIMA EDWINA
Partijiet
IL-PULIZIJA vs BUGEJA DAVID
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105071
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Illi f'dan il-kaz kien gie nominat perit tekniku li l-Qorti sabet li kien mar oltre l-inkarigu tieghu u li allura il-provi migbura minnu gew eskluzi. Infatti l-Qorti irrimarkat illi minn ezami ta'l-atti irrizulta illi l-provi kollha f'dan il-kaz gew ikkumpilati mill-perit tekniku Valerio Schembri innominat f'din il-kawza mill-Ewwel Qorti u dan kif irrizulta mill-verbal tas-seduta tal-11 ta' Marzu2015 bl-inkarigu “sabiex jaccedi fuq il-post u jirrelata dwar il-kaz u possibbli soluzzjonijiet sanitarji jekk l-imputazzjonijiet jirrizultaw.” Illi ghalhekk irrizulta minn din in-nomina illi l-manzjonijiet riposti f'idejn l-espert kienu limitati ghall-access fuq il-post u ma inghata l-ebda fakoltali jisma' ix-xhieda bil-gurament. Il-perit tekniku izda hekk ghamel u ipproceda biex jisma lill-ko-litigandi u cioe' lill-parti leza, lill-imputat u lix-xhieda imressqa minn dawn iz-zewg partijiet. Majidhirx illi kien hemm xi intervent minn naha tal-Prosekuzzjoni biex tressaq provi ulterjuri. Ghalhekk din il-Qorti sabet illi l-Prosekuzzjoni naqset milli tressaq l-aqwa prova mehtiega u dan referribbilment ghall-ewwel akkuza dwar il-licenzji mehtiega mill-appellanti sabiex jiggestixxi in-negozjutieghu u dan ghaliex l-akkuza li inghatat kienet wahda generali fejn fil-komparixxi lanqas gie indikat l-artikolu tal-ligi illi tieghu kienet qed tigi imputata l-vjolazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni