Referenza: 178/2015

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/02/2017
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GRIMA EDWINA
Partijiet
IL-PULIZIJA vs SPITERI GORDON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105070
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
NULLITA TAR-RIKORS TAL-APPELL
Fil-Qosor
Illi l-Avukat Generali talab r-riforma ta' din is-sentenza. L-appellat argumenta illi din it-talba kienet monka peress illi fiha hemm nieqsa t-talba ghal konferma ta' dik il-parti tad-decizjoni fejn huwa ma giex misjub hati tal-ewwel zewg imputazzjonijiet dedotti kontra tieghu u konsegwentment gie illiberat minnhom. Issa l-artikolu 419(1) tal-Kodici Kriminali jelenka ir-rekwizti essenzjali mehtiega ghall-validita tar-rikors ta'l-appell meta jinghad testwalment: “Ir-rikors, barra mill-indikazzjoni komuni ghall-atti gudizzjarji, ghandu jkun fih, taht piena ta' nullità - (a) il-fatti fil-qosor; (b) ir-ragunijiet tal-appell; (c) it-talba ghat-tahsir jew ghat-tibdil tas-sentenza tal-qorti inferjuri.” Premess dan allura kien evidenti illi f'dan il-kaz l-Avukat Generali ma naqasx milli jottemperaruhu ma' dak stabbilit fl-artikolu 419 ghaliex minn qari akkurat tar-rikors ta'l-appell ghandu johorg illi t-tlett rekwiziti stabbilit fil-ligi kollha kienu prezenti billi l-Avukat Generali espona fil-qosor il-fatti tal-kaz, wara dan fassal ir-ragunijiet tieghu ghall-appell u finalment ikkonkluda billi talab ir-riforma tad-decizjoni impunjata u dan abbazi ta' dak li kien gie espost minnu iktar kmieni fir-rikors tal-appell biex b'hekk kemm ghall-appellat kif ukoll ghal-Qortikien car minn xhiex qed jilmenta u x'inhu jitlob. Bil-fatt illi l-Avukat Generali naqas milli jitlob il-konferma tad-decizjoni impunjata ghal dawk l-akkuzi li minnhom l-appellat gie illiberat, fil-fehma tal-Qorti, ma kienx iwassal ghall-ebda nullita billi huwa evidenti illi l-Avukat Generali ma kienx qieghed jinteneta jimpunja dik il-parti tas-sentenza appellata. Gjaldarba huwa kien qieghed jitlob riforma u mhux revoka u gjaldarba huwa evidenti illi t-talba kienet diretta biss ghat-thassir tal-multa inflitta billi fil-fehma tieghu din ma kienitx skont il-ligi, ifisser allura illi l-Avukat Generali ma kienx qieghedjattakka il-kumplament ta' dik id-decizjoni. Illi anke l-aggravvji imressqa minnu indikaw dan car utond. Fuq kollox l-appellat certament seta' jifhem dwar xhiex kellu jiddefendi ruhu u id-difiza lighandu iressaq ghal-lanjanza sollevata mill-Avukat Generali diretta lejn il-gudizzju ta'l-Ewwel Qorti fejn il-kwistjoni dwar il-liberazzjoni ta'l-ewwel zewg imputazzjonijiet ma gietx imqieghda in kontestazzjoni. Il-ligi tezigi biss illi titressaq talba ghal riforma jew ghal revoka tad-decizjoni appellata. L-eccezzjoni preliminari giet michuda.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni