Reference: 128/2012

Judgement Details


Date
23/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD RAYMOND
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105068
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi dan kien kaz fejn il-Qorti kkonfermat is-sejbien ta' htija dwar traffikar ta' persuni. Illi il-ligi dwar ir-reat tat-traffikar tal-persuni ghal skopijiet ta' prostituzzjoni u cioe' l-artikolu 248B tal-Kap.9 gie introdott mill-legislatur permezz ta'l-Att III ta'l-2002, (sussegwentement emendat)sabiex tigi in linja mal-ligijiet internazzjonali li kienu qed jiggieldu kontra dan ir-reat gdid likienu qed jiehu dimenzjoni dinjija, ewlenija fosthom l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra r-Reati Organizzati Transnazzjonali tal-15 ta' Novembru 2000 (l-ewwel strument globali mahsub kontra n-networks kriminali u biex ihares lil persuni mill-iskjavitù, mill-isfruttament sesswali u mill-impjiegi illegali) u l-Protokoll ghall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Kastig tat-Traffikar tal-Persuni, Specjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa din il-Konvenzjoni.
X'inhu l-ghan wara l-prosekuzzjonita' dan ir-reat serju? Ir-risposta tinsab fil-Preambolu 3 ghad-decizjoni kwadru surrefirta:- “It-traffikar tal-bnedmin jinvolvi vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u d-dinjità umana u jinvolvi prattici bla hniena bhall abbuz u l-qerq ta' persuni vulnerabbli, kif ukoll l-uzu tal-vjolenza, theddid, jasar tad-dejn u sfurzar.”
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info