Reference: 65/2016

Judgement Details


Date
23/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CARUANA SABRINA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:105066
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA, MITIGAZZJONI TA`
Summary
Dan kien appell min piena. Il-Qorti osservat illi r-reat ta' traffikar ta' droga huwa wiehed serju hafna anke jekk dan isir minghajr ebda qliegh personali, u anke jekk sehh f'cirkostanzi sfortunati partikolari fejn it-traffikant ikun gie uzat u sfruttat minn min jkun irid jigi supplit b'dik id-droga. Terga' f'dan il-kaz id-droga giet ittraffikata gewwa l-Habs, jirrendi ir-reat iktar serju. Illi ghalkemm il-Qorti fehemet l-problemi socjali u familjari li hija afflitta minnhom l-appellanti u ankel-fatt illi hija ma kenitx xi traffikant li ghamlet dan b'xi intenzjoni ta' qliegh izda ghaliex gietsfruttata u abbuzata minn min kellu certu hazen u makkakerija, xortawahda dana ma jistax jezonerahaminn kwalunkwe piena ghall-azzjonijiet minnha kommessi. Fuq kollox l-appellanti hija mara matura likapaci tifhem illi anke il-pussess semplici tad-droga hija illegali, ahseb u ara it-traffikar ta'l-istess.Fic-cirkostanzi l-appell gie michud.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info