Reference: 492/2013

Judgement Details


Date
15/02/2017
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs GALEA EUGENE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104923
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NE BIS IN IDEM
Summary
Illi dan kien kaz dwar ksur tal-kundizzjonijiet tal-liberta provvisorja.
Ma kienx hemm dubju limeta l-appellant gie akkuzat li kiser il-kondizzjoni fid-digriet ta' helsien mill-arrest li kellu jidher ghal kull att tal-process fid-data, lok u hin li jigu lilu ordnati mill-Qorti, kien qieghed jigi akkuzat dwar l-istess fatt, cioe` n-nuqqas ta' dehra tieghu fil-Qorti fil-jum stabbilit, li ghalihhuwa kien diga` gie dikjarat hati u kkundannat. Jigifieri l-imputazzjoni odjerna kellha titqies bhala alternattiva ghal dik ta' disprezz u ghalhekk il-Qorti sabet ksur tal-principju ta' ne bis in idem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info