Referenza: 120/2015

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/01/2017
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GRIXTI GIOVANNI
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARUANA ALBERT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2017:104579
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
NULLITA SENTENZA
Fil-Qosor

Dan kien appell dwar nullita ta' sentenza. Il-Qorti ma sabitx tali nullita izda irrimarkat li huwa wisq desiderabbli illi s-sentenza tkun tinkorpora r-ragunament tal-Qorti li jkun wassal ghad-decizzjoni taghha. L-imputat jimmerita li jkun jaf x'wassal lill-Qorti sabiex issibu hati u hekk ukollil-prosekutur li jkun jaf ghaliex ma nstabitx htija. Id-dritt sagrosant tal-appell ghandu minnu nniffsu jinferixxi dritt li l-appellant ikun jaf r-ragunijiet li wasslu ghad-decizzjoni minnu lamentata.Daqstant iehor huwa ta' mportanza ghal raguni ta' trasparenza kif ritenut fis-sentenza Il-Pulizijavs Joseph Pisani. Quddiem il-Qorti tal-Magistrati llum jingiebu kawzi ta' natura serjissima punibblibi prigunerija sa tnax-il sena u fejn bil-konkors tar-reati ex artikolu 17(b) z-zmien ta' prigunerija kien limitat sa massimu ta' 35 sena, dan il-massimu llum tnehha bl-Att XXIV tal-2014 b'mod allurali ma hemmx limitu ghaz-zmien li persuna tista' tkun inkarcerata b'sentenza mill-Qorti tal-Magistrati (hlief naturalment ghall-limiti tal-komputazzjoni imsemmija fl-istess artikolu 17(b)). Statistikament, il-Qrati tal-Magistrati fejn si tratta ta' imputazzjonijiet li ma jkunux ta' natura kontravvenzjonali, invarjabbilment ikunu konkluzi b'motivazzjonijiet jew konsiderazzjonijiet u rarament Qortitiddisponi minn tali kawzi billi semplicement tiddikjara htija bhal fil-kaz odjern. Madanakollu jidher illi huwa desiderabbli u wasal iz-zmien illi jkun tassattiv li fis-sentenza taghha l-Qorti taghti, ad validitatem ukoll ir-ragunijiet li jkunu wasslu ghad-decizzjoni taghha. Fi kliem iehor, l-artikolu 382 tal-Kodici Kriminali jehtieg li jkun aggornat, hlief naturalment ghal-dawk il-kawzi fejn sitratta ta' kontravvenzjonijiet.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni